Zsa Zsa Zaturnnah Ze Moveeh: Nakakaaliw ‘to Bakla!

May mga nagsabi na maganda rin naman ang sineng ito. Duda ako nung una siyempre kasi nako utak kolonyal alam mo na. Pero siyempre di naman sisikat ang isang bagay kung walang mga taong nagkagusto sa pagkakagawa atbp., di ba? O di pinanood ko pa rin kasi nga maraming pumupuri sa komiks na Zsa Zsa Zaturnnah at nagkaroon pa ng theater musical kaya bakit di ko nga panoorin at nang malaman ko na kung totoo ba sinasabi nila.

The Joker: Humanized

If you’ve seen Joaquin Phoenix’s Joker then you’d agree with me too. Villains aren’t simple evil people anymore. Now the Western comics movie world has more than caught up with creating fictional bad guys who have a reason to be bad.