Zsa Zsa Zaturnnah Ze Moveeh: Nakakaaliw ‘to Bakla!

May mga nagsabi na maganda rin naman ang sineng ito. Duda ako nung una siyempre kasi nako utak kolonyal alam mo na. Pero siyempre di naman sisikat ang isang bagay kung walang mga taong nagkagusto sa pagkakagawa atbp., di ba? O di pinanood ko pa rin kasi nga maraming pumupuri sa komiks na Zsa Zsa Zaturnnah at nagkaroon pa ng theater musical kaya bakit di ko nga panoorin at nang malaman ko na kung totoo ba sinasabi nila.

The Forgotten: Aliens or the Supernatural?

Want some more movie reviews? I’ve got another film review just for you! I enjoy the extraterrestrial genre too so I’d like to share what I think about them with you. Read on and see if you’d like this fantastic film from 2004. If you’ve already seen it, let me know in the comments about what you…